REGIODAG
'SAMEN TEGEN MENSENHANDEL'

Dinsdag 18 oktober 2022
Tijd 09.00 tot 14.00 uur
Locatie:  cacaofabriek Helmond

 

INFORMATIE REGIODAG 'Samen tegen MENSENHANDEL'

Vanaf 2019 organiseren de Maatschappelijke Opvang Den Bosch samen met gemeente Helmond, Lumens Eindhoven en het Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant de regiodag ‘Samen tegen mensenhandel’.
De zorgcoördinatoren mensenhandel uit regio Oost-Brabant werken gezamenlijk aan de aanpak van mensenhandel. 

Met het organiseren van deze dag willen we het maatschappelijk bewustzijn over het thema mensenhandel vergroten.
Door de awareness te vergroten bij ketenpartners, zoals gemeenten, opsporingsdiensten en zorgpartners.
Daarnaast willen we de keten versterken door de verschillende disciplines met elkaar in verbinding te brengen op deze dag.

VOOR WIE?

De regiodag ‘Samen tegen mensenhandel’ is voor professionals die werken met slachtoffers van mensenhandel of op een andere manier te maken hebben met het onderwerp mensenhandel in de regio Oost-Brabant (zorg en opsporing). Ook aandachtfunctionarissen binnen de gemeenten Oost-Brabant zijn van harte welkom!

Regiodag 'SAMEN TEGEN MENSENHANDEL' wordt georganiseerd door:

De inschrijving is gesloten

De regiodag voor 2022 vindt plaats op dinsdag 18 oktober 2022.
U kunt zich niet meer aanmelden. 

Deelname aan deze dag is gratis. Bij afwezigheid zonder afmelding brengen wij een bedrag van €50,- in rekening.

Info: regiodagmensenhandel@helmond.nl 

TOP