REGIODAG
'SAMEN TEGEN MENSENHANDEL'

was op Donderdag 9 september 2021
een nieuwe datum voor 2022 volgt!


INFORMATIE REGIODAG 'Samen tegen MENSENHANDEL'

Op donderdag 9 september 2021 organiseerde de Maatschappelijke Opvang Den Bosch samen met gemeente Helmond, Lumens Eindhoven en het Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant de regiodag ‘Samen tegen mensenhandel’.
De zorgcoördinatoren mensenhandel uit regio Oost-Brabant werken gezamenlijk aan de aanpak van mensenhandel. Vanaf 2019 organiseren zij jaarlijks een regiodag over dit thema.
Bij de eerste editie lag de regie bij Lumens Eindhoven, deze editie lag dit bij de Maatschappelijke Opvang Den Bosch.
Voor 2022 dragen wij het stokje over aan de gemeente Helmond.

Met het organiseren van deze dag willen we het maatschappelijk bewustzijn over het thema mensenhandel vergroten.
Door de awareness te vergroten bij ketenpartners, zoals gemeenten, opsporingsdiensten en zorgpartners.
Daarnaast willen we de keten versterken door de verschillende disciplines met elkaar in verbinding te brengen op deze dag.

PROGRAMMA
2021

De regiodag begint plenair. Daarna bieden wij diverse workshops aan.
Deze gaan over de verschillende uitbuitingsvormen, landelijke/regionale ontwikkelingen en best practices.
De dagvoorzitter van deze dag is Janine Janssen.

08:45 – 09:15 Inloop
09:15 – 11:00 Plenair gedeelte
11:00 – 11:30 Koffiepauze
11:40 – 12:30 Workshop ronde 1
12:30 – 13:30 Lunch
13:40 – 14:30 Workshop ronde 2
14:30 – 14:40 Afsluiting Plenair
14:40 – 15:30 Netwerkborrel


PLENAIRE SPREKERS

THIJS HONIG

GASTHEER

Directeur MO Den Bosch

 

Op 1 juli 1863 werd slavernij officieel afgeschaft in Suriname en het Caraïbisch gebied. Je zou zeggen dat door middel van alle ontwikkelingen over mensen- en arbeidersrechten de problemen in een westers land absoluut afgeschaft zouden moeten zijn. Het is verschrikkelijk dat ik zo nu en dan opgeschrikt word door krantenartikelen waarbij deze inhumane toestanden inzichtelijk worden. Ik dacht dat dit sporadisch voorkwam maar enkele organisaties geven aan dat hier sprake van is bij enkele tientallen duizenden mensen Omdat het onzichtbaar lijkt voor de gemiddelde inwoner in Nederland lijkt het bijna  niet te bestaan. De realiteit is anders en helaas leidt het maar zelden tot strafrechtelijke vervolging. Naast een stevige inzet op het voorkomen van dader- en slachtofferschap, integrale ondersteuning en de bestuurlijke inzet vanuit gemeenten is het belangrijk dat we ook de juridische aanpak ondersteunen. Zodat strafzaken minder lang duren, de aangiftebereidheid omhoog gaat en (jonge) daders sneller berecht en geholpen worden.    

Hans Ubachs

Burgemeester gemeente Best en voorzitter van de Regionale Tafel Mensenhandel 
Oost-Brabant

De Regionale Tafel Mensenhandel Oost-Brabant bestaat op bestuurlijk niveau uit diverse partners die zich samen inzetten voor de aanpak van mensenhandel. De Regionale Tafel is daarmee de aanjager voor de gehele regio Oost-Brabant en richt zich hoofdzakelijk op de bestuurlijke aanpak van mensenhandel. Dit wordt gedaan door gemeenten te ondersteunen, te adviseren en te activeren in het signaleren van mensenhandel, bij het ontwikkelen van beleid mensenhandel en bij het algemeen onderhouden van het thema. Daarnaast zet de Regionale Tafel zich in op algemene bewustwording van mensenhandel bij relevante partners, is de verbinding tussen de zorg- en veiligheidssector een belangrijk speerpunten en worden lokale en nationale ontwikkelingen gevolgd en vertaald naar de regio.

Als voorzitter van de Regionale Tafel Mensenhandel Oost-Brabant draagt burgemeester Ubachs er o.a. zorg voor dat Regionale Tafel zich verder kan ontwikkelen. Zo wordt samenwerking gezocht en onderzocht met andere regio’s en worden er onderhoudende gesprekken gevoerd van lokaal tot nationaal niveau.

Janine Janssen

DAGVOORZITTER

Lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties bij Avans Hogeschool en aan de Politieacademie, hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de Nationale Politie en bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit.

In al die banen houdt zij zich bezig met wat tegenwoordig geweld in afhankelijkheidsrelaties heet. Ook bij mensenhandel zien we dat die relaties een belangrijke rol spelen. Vaak komen slachtoffers via bekenden, liefdesrelaties en zelfs familieleden in de mensenhandel terecht. Janine is geïnteresseerd in manieren om dit geweld tijdig te herkennen, methoden voor professionals om dit aan te pakken en uiteraard in alles wat we samen kunnen doen om mensenhandel te stoppen.

SJOERD VAN BEMMEL

Senior onderzoeker bij het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)

 

Sjoerd van Bemmel werkt sinds 2020 als senior onderzoeker bij het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM). Hij houdt zich daar onder meer bezig met het opzetten, begeleiden en uitvoeren van onderzoek naar seksuele en criminele uitbuiting. Daarvoor was hij vijf jaar werkzaam bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen als respectievelijk onderzoeker en coördinator van het cluster mensenhandel. Hij heeft een achtergrond in Geschiedenis en Internationale Betrekkingen.

mr. J.M. Kramer

officier van justitie mensenhandel en mensensmokkel

Mijn naam is mr. J.M. Kramer, officier van justitie mensenhandel en mensensmokkel.
Daarnaast ben ik persofficier van justitie. 

Ik ben vanuit het OM verantwoordelijk voor de onderzoeken die draaien op het gebied van mensenhandel en mensensmokkel.
Die onderzoeken doe ik samen met het team Mensenhandel van AVIM en met de Kmar.
Als er voldoende bewijs in een zaak zit, dan ga ik vervolgens met die zaken naar zitting.

Verder werk ik samen met de ketenpartners aan het beleid in onze eenheid rondom mensenhandel.
De strafrechtelijke component is slechts een beperkt aandeel in de aanpak van mensenhandel, daarvoor hebben we elkaar nodig (gemeentes, zorgpartners).
Daarbij spelen dan vragen als: Wat zijn de signalen die anderen ook kunnen herkennen? Hoe zorgen we voor een veilige plek voor de slachtoffers?

Sameena van der Mijden Adviseur Mensenhandel & Seksueel Geweld

Koppelt persoonlijke ervaring met loverboy aan theoretisch onderbouwde kennis om zo goed onderbouwde adviezen te kunnen geven aan hulpverleners en overheden.

  • 1000 km in 10 dagen ultrarun door Nederland.
  • Werkzaam bij THDV/ Scharlaken Koord Amsterdam.
  • Auteur van het boek: Sameena, mijn ultrarun uit de gedwongen prostitutie. 

 

VOOR WIE?

De regiodag ‘Samen tegen mensenhandel’ is voor professionals die werken met slachtoffers van mensenhandel of op een andere manier te maken hebben met het onderwerp mensenhandel in de regio Oost-Brabant (zorg en opsporing). Ook aandachtfunctionarissen binnen de gemeenten Oost-Brabant zijn van harte welkom!

CIJFERS 2020

Bron: Comensha jaarbeeld 2020

Mannelijke slachtoffers
Vrouwelijke slachtoffers
procent slachtoffer van seksuele uitbuiting
procent hebben de nederlandse nationaliteit

DIT ZEGGEN MENSEN OVER DE REGIODAG 2021

“Deze dag gaf een kijkje vanuit verschillende aspecten, zeer indrukwekkend en informatief met interessante sprekers en een fijne afwisseling.”

“Mijn bewustzijn t.a.v. de signalen van mensenhandel is vergroot, wat direct de dag erna tot gevolgen heeft geleid in mijn werk.”

“Mijn kennis en inzicht is vergroot. De dag is voor mij een eyeopener geweest en enkele tools kan ik inzetten in mijn werk waarin ik toekomstige sociaal werker opleid.”

Zorgcoördinatoren

Janneke van Gijs

ZorgcoÖrdinator mensenhandel en (jeugd) prostitutie voor DEN BOSCH e.o.

GLENN VAN DEN AKKER

Zorgcoördinator mensenhandel en (jeugd)prostitutie voor EINDHOVEN E.o.

SIMONE VERMEULEN

Trajectregisseur
Helmond e.o.

DORIEN JAARTSVELD

PROJECTLEIDER

.

Regiodag 'SAMEN TEGEN MENSENHANDEL' wordt georganiseerd door:

aanmelden

De regiodag van 2021 is geweest. Aanmelden voor 2022 kan nog niet.

Deelname aan deze dag is gratis. Bij afwezigheid zonder afmelding brengen wij een bedrag van €50,- in rekening. 

    Voor vragen en opmerkingen mail naar:
    regiodagmensenhandel@modenbosch.nl

    TOP