Dialoog sessie: 
Contactlegging met mannelijke (minderjarige) slachtoffers van seksuele uitbuiting

De afgelopen decennia is met zorg aandacht besteed aan het contact leggen met deze jongens, een band opbouwen en samen zoeken naar passende vormen van ondersteuning wanneer hier behoefte aan was. Inmiddels draagt Lumens dusdanige kennis en ervaring met zich mee met betrekking tot onder andere deze doelgroep dat zij sinds 2015 een Expertise centrum Menshandel & (Jeugd)Prostitutie (EMP) heeft. In 2015 startte het een project waarin onder andere aandacht werd besteed aan de groep jongensprostituees. Tijdens de twee daarop volgende jaren werden vele gesprekken gevoerd met deze jongens waarvan de bevindingen zijn gepresenteerd in de rapportage ‘Jongens prostitutie in beeld”. In deze rapportage presenteert het EMP onder andere werkzame bestanddelen van hun werkwijze, namelijk een ‘erop-af benadering’ en het ‘bouwen aan de relatie’, maar is er ook aandacht voor de ervaren knelpunten in de benaderingswijzen en de specifieke en complicerende aspecten van jongensprostitutie.

Naar aanleiding van de bevindingen in deze rapportage heeft het EMP de afgelopen jaren diverse verzoeken gekregen van andere formele partijen om hen te adviseren, scholen en begeleiden bij het contactleggen en behouden met deze doelgroep. Partijen die allen aangeven zich op dit punt handelingsverlegen te voelen. Dit is onder andere aanleiding geweest om de benaderwijze van het EMP met betrekking tot deze groep jongeren te willen vertalen naar handelingskennis toepasbaar voor andere partijen die ook (willen) werken met deze groep maar hierbij (nog) handelingsverlegenheid ervaren.

Tijdens deze dialoogsessie bespreken Dana Feringa (Professor/member of management team a.i. bij Fontys University of Applied Sciences) en Evie Heinrichs – Segers (Docent Fontys Hogeschool) de belangrijkste uitkomsten dusver en halen ze de ervaringen van de aanwezige professionals op