Feit of fictie? Mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering anno 2021

Van alle vormen van mensenhandel, is mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering misschien wel het meest onderbelicht.  De laatste jaren neemt de berichtgeving over orgaanhandel echter wel steeds meer toe.  Tijdens deze workshop staan we stil bij een aantal aspecten van deze criminaliteitsvorm. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen de verschillen tussen orgaanhandel en mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering worden uitgelegd. Ook zal worden stilgestaan bij signalen van mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering in Nederland en andere landen. Tot slot gaan we in discussie over hoe de aanpak van orgaanhandel en mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering verbeterd kan worden, maar behandelen we ook de  morele aspecten rondom het verbod. Waarom is orgaanhandel eigenlijk verboden? Is regulering en decriminalisering van orgaanhandel, zoals in Iran, mogelijk een betere oplossing dan een algeheel verbod?

Deze workshop wordt gegeven door:

Dr. Frederike Ambagtsheer

Frederike Ambagtsheer werkt sinds 2009 in het Erasmus MC als postdoc onderzoeker op het gebied van orgaanhandel. Tussen 2012 en 2016 coördineerde zij een door de EU-gefinancierd internationaal onderzoeksproject naar mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering. Samen met een tiental wetenschappelijke instituten en organisaties  verrichtte zij veldwerk naar patiënten die organen kopen, naar de ervaringen en attitudes van zorgverleners die deze patiënten behandelen, naar de modus operandi van georganiseerde orgaanhandel netwerken en naar de ervaringen van politie en justitie met opsporing en berechting van georganiseerde orgaanhandel netwerken. Zij promoveerde in 2017 cum laude op het proefschrift, ‘Organ Trade’. In september 2021 start ze aan een door de NWO-gesubsidieerd project naar nierverkoop door migranten.