TERUGBLIK: REGIODAG MENSENHANDEL 2021

‘Samen tegen mensenhandel’

Op donderdag 9 september vond de tweede
editie van de regiodag ‘Samen tegen mensenhandel’ plaats.
Corona gooide vorig jaar roet in het eten waardoor we een jaar langer moesten wachten na de eerste editie in 2019 maar met wat aanpassingen kon deze dag gelukkig fysiek plaatsvinden!
Dank voor je komst op deze zeer geslaagde dag! Wij hebben ervan
genoten en uit de reacties uit de enquête concluderen we dat het voor de
deelnemers en sprekers ook een positieve ervaring was. 
Zoals onze dagvoorzitter Janine Janssen mooi samenvat “Het was een positieve dag, waarop we veel verschillende perspectieven op mensenhandel hebben laten zien. Er is nog veel werk aan de winkel!”

Namens de organisatie (MO Den Bosch,
Lumens en Gemeente Helmond)

Ochtend: plenaire lezingen
Dagvoorzitter Janine Janssen opende de dag en benoemde
ook dat het een heerlijk gezicht was om weer een volle zaal ‘in het echt’ te zien.
Ze gaf als eerste het woord aan Thijs Honig, directeur van MO Den Bosch, en gastheer van de dag. Na een korte introductie op het thema mensenhandel was het tijd voor de bijdrage van burgemeester Hans Ubachs. Als voorzitter van de Regionale Tafel Mensenhandel Oost-Brabant draagt hij er onder andere zorg voor dat de Regionale Tafel zich verder kan ontwikkelen; zo wordt samenwerking gezocht én onderzocht met andere regio’s en worden er onderhoudende gesprekken gevoerd op zowel lokaal als nationaal niveau. De deelnemers gaven in de enquête aan dat ze het mooi vonden dat hij vanuit zijn persoonlijke verhaal het thema arbeidsuitbuiting bespreekbaar maakte en goed schetste hoe makkelijk iemand in een afhankelijkheidsrelatie terecht kan komen.

Na burgemeester Ubachs was het tijd voor Sjoerd van Bemmel,
senior onderzoeker bij het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM).Sjoerd houdt zich onder meer bezig met het opzetten, begeleiden en uitvoeren van onderzoek naar seksuele en criminele uitbuiting. In zijn lezing zoomde hij in op Nederlandse slachtoffers van gedwongen drugscriminaliteit. Zo schetste hij de productie: 600 miljoen gram amfetamine en bijna 1 miljard XTC-pillen per jaar en de jaarlijkse omzet in Nederlandse drugshandel, die geschat wordt op 18,9 miljard (!) euro. Hier tegenover staan de cijfers van de geregistreerde drugsmisdrijven: 16.490 in 2019 (CBS). Daarom is het goed dat er meer aandacht komt voor criminele uitbuiting: op basis van bovenstaande cijfers zou je de aanname kunnen maken dat er veel meer mensen slachtoffer zijn en gedwongen worden om criminele activiteiten uit te voeren. Sjoerd nam de zaal mee in een groot onderzoek naar criminele uitbuiting in Engeland waar schokkende cijfers uit zijn gekomen. Hieruit kwamen ruim 5.000 geregistreerde slachtoffers in 2020 (3x(!) zoveel als bij seksuele uitbuiting). 
Mogen we er vanuit gaan dat het in Nederland vergelijkbaar is? Onze cijfers blijven hierin achter.

Janine Kramer, officier van justitie mensenhandel en mensensmokkel en persofficier van justitie, vertelde over haar ervaringen in mensenhandelzaken. Deze zijn ingewikkeld en moeilijk om te doen en ze benadrukte dat we elkaar nodig hebben voor de aanpak: preventie en repressie.
Ook toonde ze een aantal filmpjes die grote indruk maakten op de deelnemers in de zaal. Sameena van der Mijden, adviseur mensenhandel en seksueel geweld, sloot het plenaire gedeelte af. Zij koppelde haar persoonlijke ervaring aan theoretisch onderbouwde kennis om goed onderbouwde adviezen te geven aan hulpverleners en overheden.
Vaak willen slachtoffers geen hulp, wat doe je dan? Sameena gaf het advies om er te zijn, en te laten weten dat je er bent. Slachtoffers moeten het
uiteindelijk zelf doen. Ook benoemde ze de goede ontwikkeling dat er steeds
meer aandacht en besef is voor domein overstijgend werken: samenwerking in de aanpak tussen opsporing en zorg.

Middag: workshops en netwerkborrel
Na de koffiepauze was het tijd voor de eerste workshopronde. De meeste
deelnemers hadden in de weken voor de regiodag hun voorkeuren voor de workshops doorgegeven en na flink wat gepuzzel van de organisatie is het gelukt om bijna iedereen in te delen bij de workshops van zijn of haar keuze. Zowel de onderwerpen (orgaanhandel, aandacht voor plegers, casuïstiek) als de vormen van de workshops (twee organisaties die verbinding zochten met elkaar, een dialoogsessie) boden voor ieder wat wils en leverden positieve reacties op. Na de lunchpauze vond de tweede workshopronde plaats; omdat alle workshops zowel in de eerste als de tweede ronde werden aangeboden lukte het bij de tweede ronde ook om het merendeel van de deelnemers te laten deelnemen aan de workshop die ze vooraf hadden ingevuld.


Om 14.30 was het tijd om met elkaar het glas te heffen op een geslaagde,
informatieve en belangrijke dag! Een dag die als indrukwekkend, afwisselend,
interessant en informatief werd ervaren. Met workshops waar deelnemers aan de lippen van de workshopleiders hingen, waar informatie werd uitgewisseld en men werd geprikkeld interactief mee te doen en er beter zicht is gekomen op hoe het netwerk eruit ziet!

Nogmaals dank voor jullie komst en
bijdrage en tot volgend jaar in Helmond! 

 

Enquête nog niet ingevuld? Dat kan hier:
https://forms.office.com/r/9G5FE9EZFj

DOCUMENTEN

Powerpoint Janine Kramer
Powerpoint Sjoerd van Bemmel
Powerpoint Sameena
Workshop Uitbuiting op de arbeidsmarkt
Film presentatie 1
Film presentatie 2
Film presentatie 3
Film presentatie 1
www.wegwijzermensenhandel.nl Overzicht van regionale zorgcoördinatoren en allerlei andere informatie, zoals opvang, politie, signalen, e-learnings etc.
E-learning voor gemeenten herken de signalen van mensenhandel
#Leerlingalert bewustzijns- en weerbaarheidstraining voor leerlingen
Mensenhandel niet op scholen Training signaleren, in gesprek gaan en melden voor docenten