Workshop toeleiding en begeleiding slachtoffers mensenhandel

De workshops zullen er globaal zo uit gaan zien:

  • Inleiding over slachtoffers en cijfers.
  • Stukje perspektief opvang.
  • Toeleiding en samenwerking ISZW.
  • Begeleiding en ketensamenwerking.

Deze workshop wordt gegeven door:

 Danielle Pronk en Kirsten Weijland, beide persoonlijk begeleider bij Stichting Perspektief in de mannenopvang.

We hebben 10 tijdelijke plekken voor slachtoffers van arbeidsuitbuiting ism ISZW  en 7 reguliere plekken mannenopvang voor slachtoffers van geweld vin afhankelijkheidsrelaties, dit kunnen dus ook slachtoffers van mensenhandel zijn.We werken intensief samen met de keten in onze regio.
Bij deze workshop sluiten ook Harm Bultema en Arie Kamphuis van ISZW aan om vanuit hun perspectief ervaringen te delen.