Workshop Voorkomen van daderschap

Seksuele misdrijven zijn ernstige delicten en voor slachtoffers traumatische ervaringen met zeer ingrijpende gevolgen. In onderzoek naar en de aanpak van seksueel geweld en seksuele uitbuiting ligt de focus doorgaans op (potentiële) slachtoffers. Over de achtergrond van plegers en wat hen hiertoe drijft, is nog weinig bekend. Een gezamenlijk onderzoeksproject in de regio Zuidoost-Brabant van Veilig Thuis, Lumens, het OM en de gemeente Tilburg zoomt daar nu op in. Want: hoe meer inzicht in de beschermende en risicofactoren voor het plegen van zedendelicten tegen minderjarigen, hoe effectiever de aanpak van degenen die deze daden begaan. En hoe beter de bescherming en preventie van slachtoffers.

Welke factoren vormen een risico en welke kenmerken zijn beschermend al het gaat om het plegen van seksueel geweld en seksuele uitbuiting tegen kwetsbare jongeren van 12 tot en met 16 jaar?

Die vraag staat centraal in het onderzoeksproject dat in 2020 in de regio Zuidoost-Brabant is gestart naar plegers van seksueel geweld en uitbuiting tegen minderjarigen (12-16 jaar) die in instellingen verblijven en/of op het (voortgezet) speciaal onderwijs zitten.

Beoogde uitkomsten van het onderzoek

  • meer zicht krijgen op de (risico-)doelgroep van slachtoffers en daders van seksueel geweld tegen minderjarigen in een instelling/op het (v)so
  • seksueel geweld en seksuele uitbuiting duurzaam stoppen én voorkomen
  • bijdragen aan nieuwe interventies en het verbeteren van bestaande interventies (systeemgerichte aanpak) op seksueel geweld tegen minderjarigen in een instelling, waarbij de aandacht nadrukkelijk uitgaat naar daders

Tijdens deze workshop presenteren Tess van Tuijl en Denise Ruijters, beiden student Opsporingscriminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, de eerste uitkomsten uit hun onderzoek waarin zij zich gebogen hebben over:

a)      daderkarakteristieken, motieven en modus operandi

b)      de risico- en beschermende factoren van daderschap

c)       de vraag: in hoeverre sluiten bestaande interventies hierop aan?

Op basis van deze uitkomsten en interventierichtingen halen wij in deze workshop ook graag op welke bestaande initiatieven en interventies er zijn in de regio waar we voor het vervolg van dit onderzoeksproject op aan kunnen sluiten.

Deze workshop wordt gegeven door:

Marrieloe Ars (projectleider)

Ik raak steeds opnieuw geboeid door de vraag op welke manier, waar en op welk moment wij als mens en organisatie werkelijk van betekenis kunnen zijn in het leven van andere mensen. Zeker als het gaat om situaties die ertoe neigen om onze ogen ervoor te sluiten. Zo ook met mensenhandel, en op dit moment in mijn rol specifiek als het gaat om plegers van seksuele uitbuiting van minderjarigen in de regio. Ik heb in de afgelopen jaren ontdekt dat het van mij vraagt om voorbij mijn eigen oordelen te kijken en over mijn eigen schaduw heen te stappen. Altijd in verbinding met anderen, over de grenzen van onze eigen functies, organisaties en regio’s heen.

Denise Ruijters (Onderzoek student (Opsporings)Criminologie – VU)

Denise Ruijters is in 2016 begonnen met haar bachelor Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na het afronden van deze bachelor heeft zij tevens de master Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden afgesloten. Momenteel is Denise bezig met haar tweede master, namelijk Opsporingscriminologie aan de Vrije Universiteit. Door deze interdisciplinaire studies is ze in staat om vanuit verschillende perspectieven naar een maatschappelijk vraagstuk te kijken. Voor haar afstudeeronderzoek is zij betrokken bij het onderzoek naar daders van seksuele uitbuiting van minderjarigen (12-16 jaar) die op het voortgezet speciaal onderwijs zitten of in een instelling verblijven. Voor Denise is dit een unieke ervaring, die ze met veel enthousiasme aanpakt om uiteindelijk haar steentje bij te dragen aan de maatschappij.

Tess van Tuijl (Onderzoek student (Opsporings)Criminologie – VU)


Tess van Tuijl heeft in 2020 haar bachelor Criminologie afgerond en is nu bezig met de master Opsporingscriminologie. Vanuit haar studie heeft zij dan ook erg veel interesse in maatschappelijke kwesties. Onder andere door haar achtergrond als student criminologie is haar gevoel voor rechtvaardigheid en het recht op veiligheid sterker geworden. Dit is dan ook een grote reden waarom zij bij dit project is aangesloten. In dit project wordt namelijk onderzoek gedaan naar daders van seksuele uitbuiting van minderjarigen (tussen de 12 en 16 jaar) die zich in een instelling bevinden of op het (V)SO zitten. Door middel van dit onderzoek hoopt zij haar steentje bij te dragen aan de veiligheid van deze kinderen.