Workshop hoe kunnen we onze (kwetsbare) inwoners behoeden voor de aanzuigende werking van criminaliteit?

Inhoud workshop
De onderwereld is de enige sector waar slavernij altijd stand heeft gehouden. Het behoort tot de  criminele logica om andere te gebruiken voor eigen gewin, desnoods met dwang. Dit roept de centrale vraag op: hoe kunnen we onze (kwetsbare) inwoners behoeden voor de aanzuigende werking van criminaliteit? In deze workshop gaan we dieper in op de ronselpraktijken van criminelen: hoe doen ze dat? Samen met de deelnemers wisselen we hierover ervaringen en kennis uit.   

Deze workshop wordt gegeven door:

Mathijs Zwinkels
In de afgelopen 10 jaar heb ik bij diverse overheidsinstellingen in verschillende rollen (gemeente Amsterdam, Culemborg, Utrecht, RIEC, sociaal buurtteam, jongerenwerk) werkzaamheden verricht op het snijvlak van zorg- en veiligheid. Hierbij heb ik met name te maken gehad met het terugdringen van criminaliteit, waaronder mensenhandel.