Workshop de gereedschapskist van de gemeente

Tijdens de workshop zal ingegaan worden op de instrumenten waar gemeenten over beschikken in de aanpak van mensenhandel. Op een interactieve manier worden de deelnemers meegenomen in de dagelijkse praktijk van de gemeente op dit thema. Daarbij wordt o.a. stilgestaan bij beleid, uitvoeringsplan, signalen tijdens controles, dilemma’s en de hulp aan slachtoffers. Door samen te werken, kunnen we dit thema aanpakken! We kunnen allemaal leren van ervaringen van anderen. Dus wil jij samen met ons de uitdaging van een interactieve workshop aan, schrijf je dan in!

Deze workshop wordt gegeven door:

Nathalie van Schaik en Tina Gruben
De Meierij

Nathalie van Schaik is sinds 2018 werkzaam op het brede terrein van veiligheid voor de gemeente Meierijstad. Nathalie zoekt altijd verbinding en de samenwerking omdat ze geloofd in de kracht van gezamenlijk het verschil kunnen maken in de aanpak van mensenhandel. Onder andere als voorzitter van het lokaal informatie overleg (LIO) en aandachtsfunctionaris mensenhandel houdt ze zich bezig met ondermijning casuïstiek. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het uitvoeren en coördineren van gemeentelijke interventies dan wel in samenwerking met de coördinator BIM, het basisteam breed interventieteam van de Meierij. Op dit moment wordt er binnen de Meierij hard gewerkt om uitvoering te geven aan het regionaal beleid mensenhandel in de vorm van het plan van aanpak mensenhandel.

Tina Gruben werkt sinds 2018 als ontkleurd basisteamprogrammaleider ondermijning voor het basisteam De Meierij. In Oost-Brabant zijn er 8 van deze rollen die een sleutelpositie vervullen in de integrale aanpak van o.a. mensenhandel. Hierbij is de Driehoek-plus de opdrachtgever en zijn de convenant partners van het RIEC samen aan zet om op casusniveau mensenhandel aan te pakken. Naast gemeenten werkt zij veelvuldig samen met Politie, OM, Belastingdienst, ISZW, KMAR, Taskforce-RIEC en de ketenregisseur mensenhandel. Tina beschikt over een breed netwerk en zorgt ervoor dat alle partners die nodig zijn in casuïstiek aanhaken. De kracht zit hem echt in het samenwerken, zowel naar slachtoffer als naar dader.