Workshop meldroute aan de hand van een casus

In deze workshop gaan we aan de hand van een casus, die op een interactieve manier wordt vormgegeven, de route van melden bespreken. Daarbij doorlopen we de hele casus van A tot Z en bespreken we de verschillende betrokken partijen (van familie, hulpverlening tot justitie).
Het beoogde doel is casusbespreking vanuit diverse invalshoeken en bespreken op welk moment er door wie actie ondernomen kan worden aan de hand van de meldcode.

Deze workshop wordt gegeven door:

Esther Monshouwer en Ilse Verspeek
Veilig Thuis Zuidoost Brabant